Kommande evenemang:
  • Måndag 10 april kl. 16 Arbetsdag på Persgården. Vårstädning ute och inne. Ta gärna med redskap! Efter arbetet bjuder föreningen på något att förtära.
  • Onsdag 26 april kl. 19 Jägarkväll. Kaffe och bröd 50 kr. Anmälan 072 2199288

Köket renoveras

I mars började vi renovera köket på Persgården. Först stängdes vattnet av och rören blev igenproppade. Därefter togs skåp och bänkar bort och sen bröt vi upp golvet...

alt alt
Julmarknad i Persgården 2016

Välkommen till Julmarknaden på Persgården 20 november Kl 14 – 17

Servering – Lotterier – Försäljning av hantverk, hembakat bröd, glögg och varm korv. Tomten kommer.

alt

Foto Martin Hermansson
Tjärning av klockstapeln

Nu är klockstapeln på Kapellplatsen tjärad med hjälp av Johannes Ekström, Mats Karlsson, Kjell Skogsberg, Truls Wiberg samt Sture och Eivor Hallén.

alt

alt
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 2007
Motiv:
Personer:
Fotograf: Åke Möller

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information