Kommande evenemang:
  • Måndagar 24/9 Kl. 8.30 -12 Föreningsfrukost Delta i vår goda frukost och lättare arbetsuppgifter efteråt. Vi försöker anpassa jobben efter vad Du kan och vill delta i.
  • Söndag 30 september Kl 13 -16 - Höstvandra längs Kulturstigen Först en trevlig promenad, sedan från kl. 14 korv och bröd, kaffeservering på Persgården. Vi berättar om smedjan och försöker starta Regulax motorn kl. 15!

Varg i varggropen!

Om man lägger vägen förbi den gamla fångstgropen som hembygdsföreningen har restaurerat så kan man nu uppleva en väldigt fin varg som sitter och ylar. Det är motorsågskonstnären Stefan Karlsson från Tjällmo som har gjort vargen till hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen har tillsammans med frivilliga bidragsgivare finansierat projektet. Vargen som vi kallar "Tasse" är gjord i alm som blivit intjärad. En skylt berättar om vargen och där finns också en QR-kod som man kan skanna med mobilen och höra "Tasse" yla.

alt

alt

Vägbeskrivning

Film från när vargen lyfts ner i varggropen:
Friluftsgudstjänst på Kapellgärdet

alt Klockklangen breder ut sig över nejden...

Söndag den 12 augusti höll Mariestads församling friluftsgudstjänst på Kapellgärdet i blåsten. Gudstjänsten inleddes med klockringning i klockstapeln och Sofia Larsson höll gudstjänsten med hjälp av Eva Lindholm som spelade dragspel och Johannes Ekström som läste. Sture Hallén och ordföranden Truls Wiberg hade ordnat med stolar och bord. Ett notblad försvann med vinden och att tända ljus gick inte. Efteråt träffades vi på Persgården där Eivor Hallen, Maj-Britt Lundstedt och Helena Billerdahl serverade kaffe och våfflor. Åke Möller och Gunilla Broberg fotograferade.

alt

Eva Lindholm

alt

alt Sofia Larsson
Våffeldagar i Karleby

alt

Fem onsdagar i rad så har vi våffelkafé på Persgården i juli och första veckan i augusti från kl. 14 till 17. Våra rara damer står i köket och arbetar ivrigt för att kunna betjäna de många gästerna. Ryktet går tydligen och flera tar med någon som de känner för att tillbringa ett par timmar i skuggan av de höga askarna och avnjuta de stora våfflorna med grädde och sylt och kaffe eller saft. Några av våra manliga medlemmar deltar också med att bära fram bord och stolar och gå tillhanda. Åke Möller förevigade den trevliga stämningen häromdagen.

alt
Stort bidrag till smedjan!

Förra året sökte vi förgäves om pengar från Riksantikvarieämbetet till vårt projekt med att få en fungerande smedja i det gamla körhuset som ligger precis där man svänger in på Persgården - mitt i Karleby. I år sände vi in en ännu bättre ansökan och blev jätteglada då vi fick del i de 16 miljoner som var avsatta till kulturarvsprojekt i landet. 136 ansökare utav 360 fick bidrag. Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening fick vad vi sökte om - 108.000 kr till handikappanpassning, renovering av verktyg och maskiner, reservdelar och delar till ässjan samt medel till att ta fram en broschyr och annat material till en utställning. Projektets budget är inte riktigt i hus ännu. Tidigare har vi fått 20.000 kr från Sparbanksstiftelsen Alfa till byggeriet. Men det kvarstår att söka hjälp och fler pengar till själva byggandet av ässjan och skorstenen.

alt

Mariestadstidningens artikel.

I smedjan kommer det bland annat att finnas en ässja med tillhörande bälg och verktyg, en borrmaskin och en fjäderhammare. Fjäderhammaren kommer drivas av en elmotor men det är tanken, att vi skall kunna visa den tillsammans med den gamla råoljemotorn från Regulax i Leksberg. En råoljemotor är en rätt enastående motor då den kan köra på olika typer bränsle - också miljövänlig animalisk eller vegetabilisk olja.
Trästammar

Död ved som ger nytt liv.

alt

Nu har Kulturstigen fått ytterligare ett tillskott. Rotstocken till en jättestor ask, som stått invid Persgården, har fått sin placering utmed stigen – invid den mäktiga ekstocken i fårhagen, nära Karlebyvägen.

Döda träd som bevaras ger liv åt mängder av insekter, mossor, lavar, svampar och spindeldjur. Man kan med andra ord säga att död ved sjuder av liv – ofta under lång tid. Eken hyser det i särklass största antalet insektsarter av alla träd, varav många är rödlistade. Betydligt färre föredrar den döda asken, men båda bidrar till bevarandet av mångfalden.

När askstocken transporterades till sin nya destination föreföll den vara enorm – med sina 90 cm diameter i rotändan. När det hamnat bredvid ekstocken krympte den rejält!

De två stockarna fått en egen skyltning, så att vandrarna får veta varför de placerats här och vilken funktion de fyller.

alt
Midsommarafton i Karleby

alt

Vi fick en underbar midsommarafton på Persgården. Lite kallt men inget regn. Massor med besökare och många barn. Alla aktiviteter var välbesökta och vi tackar alla som kom och alla som har hjälpt till.

Vinnare av vår tävling om en båtresa på Göta kanal blev ägaren av lott 407. Tröstpriset föll på lott nr. 3. Vinnarna ombeds kontakta oss på ulh(at)ullervad.se eller telefon 0501-17 875.

Vi har hittat ett kvarglömt/tappat barnparaply som vi har lagt åt sidan.

alt

alt

alt Lars Nolberger fick diplom för sitt stora engagemang i biodling av ordförande Truls Wiberg

alt Lovisa och Alexander Käll samt jr. tar emot diplomet för god byggnadsvård.

alt

Helen tog emot Ernst & Astrid Anderssons stipendium på Mariestads ridklubbs vägnar.

alt

Vi hade jättefin musik. Kristin, Gustaf och Lennart Andersson. Musikerna från Mariestads Dansgille och två amerikanska folkmusiker.

alt Mariestads Dansgille uppträder runt majstången för alla besökarna

alt

Där serverades massor av kaffe och bröd och många köpte lotter och spelade på chokladhjul. Barn och vuxna åkte med traktor och vagn. Barnen kunde även fiska och få påsar med godis.
Podd om Mariestads tidigaste historia

På Västergötlands Fornminnesförenings hemsida kan Du nu höra ett 42 minuter långt program där Åke Möller blir intervjuad och berättar om Mariestads okända historia. Intervjuare är Henrik Dammberg.

Västergötlands historiepodd
Blomstervandring i Karleby ängar

alt

Omkring tio personer (och några kor) deltog i årets blomstervandring runt Dammahagen i Karleby. Väderprognosen hade säkert skrämt bort en del, men ett lätt duggregn störde inte nämnvärt. Värmen och torkan hade däremot påverkat växtligheten. Vår ciceron Joakim Lilja gjorde några nya upptäckter, medan andra växter som brukar finnas, saknades.
Tipspromenaden på Kultustigen

Vi ber att få gratulera Lennart Jacobsson som blev vinnare av tipspromenaden. Där var 18 inlämnade svar varav 14 hade alla rätt! Vinnaren blev därför funnen vid lottdragning. Nästa gång gör vi det lite svårare!
Utflykt med klass 5 Ullervad skola

Onsdag den 9 maj var Ullervad skolas klass 5 på besök med cykel till våra sevärdheter. Med på turen var Maj-Britt Lundstedt. Guide var Åke Möller.

alt

Klassen framför klockstapeln på Kapellplatsen

alt

På väg till varggropen. Klassläraren i täten heter Njomza Pllana

alt

På Persgården serverades där saft och bullar. Sonja Andersson och Birgitta Gustafsson samt Sture Hallén stod för det praktiska.

alt

Styrelsen på inspektion efter arbetet med friläggandet av alla stenarna
Vår- sommarprogram 2018

Kom och deltag i våra aktiviteter!

Här kan Du ladda ner vårt program: Vår- sommarprogram 2018
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1958
Motiv: J.U.F.s Vadsbomästerskap i traktorplöjning hos Erik Andersson i Västergården.
Personer:
Fotograf: Nils Pauli

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information