Kommande evenemang:
  • Måndag 28 maj kl. 18 Planeringsmöte inför midsommar på Persgården.
  • Söndag 17 juni kl. 10-12 Blommornas Dag. Blomstervandring i Karleby med Joakim Lilja och Naturskyddsföreningen. Samling på Persgården. Ta med kaffekorg!

Midsommarfirandet 2017

DRAGNING I LOTTERIET PÅ MIDSOMMARAFTON I KARLEBY:

Vinnaren blev nummer 296 - Vinsten är utlämnad.

alt Även i år skedde firandet i samarbete med Mariestadstidningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Friluftsgudstjänsten

alt

Lennart Larsson ringer in till gudstjänst

alt Ingemar Ekström i predikstolen

Aktiviteter

alt Kaffe, saft, bullar och kakor fanns till alla som ville ha

alt Söta flickor med krans i hår skötte fiskdammen

alt Där fanns också chokladhjul, lotteri och glasstånd, lekar och höskrinda

alt Från scenen underhöll spelmännen

Stipendiet

alt Anders och Fredrik Kampe tar emot Stipendiet från Ernst & Astrid Anderssons minnesfond som i år gick till Kampes Spinneriprodukter AB i Ullervad, från ordföranden Truls Wiberg.

Dansen runt midsommarstången

alt

Kristin Svensson leder dansen runt stången och på scenen spelar Rolf Markusson, Mia Stridhfors, Lennart Svensson och medlemmar från Mariestads Folkdansgille.

alt Mariestads Folkdansgille i vackra folkdräkter

Se mera

Mariestadstidningen.
Dagens bild från föreningens bildarkiv.
År: 1900tal
Motiv: 1-30Ångloket stannar till vid Jula station. Loket hette Motala 150 och tillverkades 1894 och skrotades 1928.
Personer:
Fotograf:

Persgården

De flesta som besöker Persgården upplever nog att det är en idealisk plats för en hembygdsgård. Läget mitt i en rundby - f.ö en av de få i Västergötland som lyckats bevara mycket av sin atmosfär från tiden före laga skiftet - skapar den yttre ramen. Den låga mangårdsbyggnaden för tankarna tillbaka till 1600- och 1700-tal. Och den stora och luftiga trädgården med sina högvuxna askar ger gott om utrymme även när besökarna kan räknas i flera tusental. Ändå är det som så ofta tillfälligheter som avgjorde.

Idag är Persgården flitigt utnyttjad, inte bara av hembygdsföreningen och dess medlemmar. Här förekommer privata fester i samband med högtidsdagar och bröllop och hit förlägger föreningar sina sammankomster. Är Du intresserad av att hyra Persgården ring då Maj Britt Lundstedt 0501-18419 kvällstid.

Mer information

Midsommar

När den pionprydda majstången reses på Persgården, när spelmanslaget spelar och den tusenhövdade publiken applåderar så är det en fortsättning på en mycket gammal tradition i Karleby. Under 1700-talets första hälft så förbjöds midsommarfirandet i Leksberg, liksom på många andra håll, men under 1800-talet utvecklades midsommarfirandet i Karleby till en riktig folkfest. Då restes stången i vägkorsningen nedanför Persgården på den plats där byastämman samlades. Den tidens stång såg helt annorlunda ut, men den var lika lång som dagens och även den var prydd med röda pioner.

Mer information

Lorentzberg

I Karleby står en gammal soldatladugård och mår dåligt. Många stockar är murkna och ena gaveln har kanat ner från stenfoten. Tack vare bidrag från Hus med historia skall ladugården nu få nytt liv – i dubbel bemärkelse. Nya stockar skall rädda den åt framtiden. Och så småningom skall en kulturstig bidra till att såväl ladugården som den indelte soldatens levnadsförhållanden uppmärksammas.

Mer information